Importverbod Duits Varkensvlees

Rampzalig: Vrees dat de varkensprijzen weer omlaag zullen gaan als Rusland een importverbod op Duits varkensvlees gaat doorvoeren.

Dat alles om geld draait en niet om uw en onze gezondheid blijkt dat het dalen van de prijzen rampzalig is, het alsmaar toevoegen van rommel in de voedselketen geraakt niet aan het woord rampzalig. Erger nog: het is maar normaal dat landbouwers de grond vernielen met pesticiden, herbiciden en chemische meststoffen.

Dioxine SchandaalDe 2 problemen hier zijn dat:

  • u al die extra rommel ook consumeert, en er dus niet gezonder op wordt.
  • de levende grond die alle organismen draagt voor een normale voedselketen van productie tot verrotting tot herproductie is volledig kapot gemaakt en daarom volledig afhankelijk van meer pesticiden, herbiciden en chemische meststoffen.

Rusland dreigt er ondertussen mee geen Duits varkensvlees te willen invoeren, wat alweer een andere, grote zwakte van de huidige voedselketen ontmaskert: als er geen afnemers zijn, wordt er gewoonweg verder geproduceerd en aan de regering gevraagd om dit probleem op te lossen.

Met andere woorden: een varkenshouder roept om geld als het ganse zieke productiesysteem in duigen valt omwille van rommel die niet in die voedselketen zou mogen gevonden worden.

Europese ministers denken eraan om het varkensvlees tijdelijk op te slaan en weer te verkopen als de varkensprijzen terug de hoogte ingaan en de veevoederprijzen terug naar omlaag gaan. Of u en ik betalen belastingen omdat firma’s onwettelijke dingen doen die moeten opgelost worden. Niet de overtreder, maar u en ik betalen voor deze rotzooi: zowel in de winkel als ook als het fout loopt. Een logische stap zou zijn dat zowel de consument als de varkensboer samen op straat komen om dit proces voor eens en altijd een halt toe te roepen.

De ministers van de Europese Commissie gaan tegelijk ook praten hoe in te spelen op de massale sterfte van honingbijen, ook een logisch gevolg van alsmaar hogere concentraties van pesticiden in de landbouw.

Tenslotte staat de Afrikaanse varkenspest op de agenda, die vanuit Zuid-Rusland de Europese Unie kan binnendringen.

Het probleem is eigenlijk duidelijk, maar niemand die het wil opnemen tegen de gevestigde landbouwproducenten (Bayer – BASF – Monsanto, om maar enkele namen te noemen). En de consument zoals u en ik eet rommel of rommel met dioxine.

Geef een Reactie

*